Akce dětí

Divadelní představení 2016/2017:

25. října 2016 - Strašidlo Škodidlo ( divadlo Kašpárek )

23. listopadu 2016 - Perníková chaloupka ( divadlo Luk )

16. ledna - O kůzlátkách ( divadlo Luk ) 

14. února - Nafoukaná Meluzína ( divadlo Kašpárek ) 

16. března - O pokladu ( divadlo Táta a máma )

15.března - vystoupení kouzelníka Rena, zábavná show plná kouzel 

                   pro děti (pro 2.,3. a 4.třídu)

3. dubna - Medvíďata ( divadlo Luk )   

9. května - Souboj kouzel ( divadlo Luk )  

7. června - O Smolíčkovi ( divadlo Luk ) 

27. června - pohádka a pasování školáčků (divadlo KOS)

                   (loučení s předškoláky s účastí rodičů, 

                         od 15,30 hod. v ZUŠ Netolice)  

                  

      

 

 

Další akce:

 

4.10.2016 -  návštěva Muzea české loutky a cirkusu v Prachaticích

                    ( Sovičky a předškoláci z Motýlků )

 

18.10.2016 -  výukový program Ptáci na podzim( Koťátka )

 

18.10.2016 -  výukový program Ptáci na podzim a Od semínka 

                       k moštu (Motýlci)

 

20.10.206   -  výukový program Ptáci na podzim ( Krtečkové )

 

20.10.206   -  výukový program Ptáci na podzim a Od semínka 

                       k moštu (Sovičky)

 

25.11.2016 -  zdobení stromků na náměstí ( všechny třídy )

 

30.11.2016 -  Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa (Koťátka 

                       a Krtečci)

 

30.11.2016 -  Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem ( Motýlci 

                       a Sovičky )

 

2.12.2016   -  Mikulášská besídka (na jednotlivých třídách)

 

13.12.2016 -  vánoční besídka v ZUŠ (Sovičky)

 

14.12.2016 -  vánoční vystoupení v DD Pohoda (Sovičky )

 

20.12.2016 - vánoční besídka (na jednotlivých třídách)

 

24.2.2017   - karneval (na jednotlivých třídách )

 

23.3.2017   - Nebe - Jak šel Měsíc na návštěvu ke Slunci 

                     (Sférické kino, Koťátka a Krtečkové)

 

23.3.2017   - Polární svět  - Polaris 

                     (Sférické kino - Motýlci a Sovičky)

 

6.4.2017     - návštěva ZŠ ( předškoláci )

 

11.4.2017   - malování vajíček s rodiči 

 

12.4.2017   - výukový program Ze života včel (Koťátka, Motýlci)

 

13.4.2017   - výukový program Ze života včel (Krtečci, Sovičky) 

 

21.4.2017   - společné fotografování (jednotlivé třídy)

 

2.5.2017     - Maminkám k svátku - vystoupení v ZUŠ od 16,30 hod.

                     (Motýlci a Sovičky)

 

10.5.2017   - Maminkám k svátku - vystoupení v DD Pohoda

                      (předškoláci)

 

12.5.2017   - Malování na asfalt (pořádá DDM Netolice, Motýlci

                      a Sovičky) 

 

18.5.2017   - výukový program Dravci (všechny třídy)

 

25.5.2017    - didaktická pohádka Princ Bajaja s živými zvířaty 

                      a ukázkami starých řemesel, která si děti mohou 

                      na závěr vyzkoušet - Kratochvíle (předškoláci) 

 

1.6.2017      - Den dětí (pro děti ze školky připravil DDM Netolice)

 

červen          - školková olympiáda (jednotlivé třídy samostatně)

 

5.6.2017      - Den dětí v DD Pohoda (Sovičky)

 

22.6.2017    - školní výlet - Pohádková kovárna Selibov

 

29.8.2017    - Den otevřených dveří od 14,30 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100