Archiv článků

Oznámení

04.07.2017 15:19
Oznamujeme rodičům, že v pátek 7.července 2017 bude mateřská škola mimořádně uzavřena z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí. Děkujeme za pochopení.

—————

Jedeme na výlet 19.-23.6.2017

19.06.2017 12:44
Cíle: - procvičovat chůzi po mírně šikmé ploše obma směry, běh s vyhýbáním - cvičení koordinace oka a ruky - stříhání - navozovat situace, které děti podněcují k řeči s různou intenzitou, výškou a barvou hlasu - poznávání exotických zvířat, seznamovat se s jejich názvy - upevňovat základní...

—————

Jedeme na výlet 19.-23.6.2017

18.06.2017 22:45
Cíle: - procvičovat chůzi po mírně šikmé ploše oběma směry, běh s vyhýbáním - cvičení koordinace oka a ruky - stříhání - navozovat situace, které děti podněcují k řeči s různou intenzitou,    výškou a barvou hlasu - poznáváníí exotických i volně žijících zvířat, seznamovat se s jejich...

—————

S flétničkou do školky 12.-16.6.2017

18.06.2017 22:36
Cíle: - rozvíjet vnímání hlasité a tiché hudby poslechovými činnostmi nebo   vlastním předvedením při hudební činnosti - umět ovládat hraní na různé rytmické nástroje - zvládnout zpěv s doprovodem piána – individuálně nebo v malých   skupinách - působit na citový rozvoj dětí...

—————

O víle Barvínce 12.-16.6.2017

12.06.2017 14:32
Cíle: - rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky - samostatně zvládat vlastní sebeobsluhu a úklid věcí a hraček na určená místa - rozvíjet cit pro fonematický sluch, provádět jednoduché sluchové analytické činnosti - umět charakterizovat roční období, znát základní...

—————

S Edou u rybníka 29.5.-9.6.2017

03.06.2017 17:41
Cíle: - správně držet nůžky, tužku - dokázat vytvořit závěr z pozorovaných jevů - vést děti k porozumění slyšenému, soustředěně   vyslechnout pohádku, umět mluvit o vyslechnutém - poznávat koloběh vody v přírodě - vztah k životnímu   prostředí   Příklady činností: - pohybové hry Na...

—————

Výsledky zápisu dětí pro školní rok 2017/2018

31.05.2017 14:53
Ředitelka Mateřské školy Netolice, Tyršova 523, rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst.2 písm.b) a § 183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Netolice, Tyršova 523, od 1.9.2017 : Na uvolněných 34 míst bylo...

—————

Rozárka na louce 22.5.-2.6.2017

19.05.2017 12:58
Cíle: - pozorovat změny v přírodě (počasí, hmyz, přílet ptáků) - rozvoj úcty k životu ve všech formách - orientovat se v prostoru, částečně se orientovat v čase - soustředit se na činnost a její dokončení - rozvoj fyzické zdatnosti   Příklady činností: - pohybové hry Kopřiva, Broučkova...

—————

Louka, louka zelená 22.5.-9.6.2017

19.05.2017 06:35
Cíle: - rozvoj tělesné zdatnosti dětí - procvičování jemné motoriky, zručnosti při skládání, mačkání a stříhání papíru,   při skládání - rozstříhaných obrázků, učit se schopnosti dokončit práci - rozvoj souvislého vyjadřování, výslovnosti, slovní zásoby, dodržování pravidla   ...

—————

Louka, louka zelená 22.5.-9.6.2017

19.05.2017 06:23
Cíle:  -vnímat a poznávat přírodu - květiny, hmyz, zvířata z louky; barvy, vůně ap.  - upevňovat citové vazby ke svému okolí, k živým bytostem - rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách - procvičování jemné motoriky, zručnosti při skládání, mačkání a stříhání...

—————


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100