Rodičům

Oznámení

20.10.2017 16:36
Ve dnech 26. a 27. 10. 2017 bude omezen provoz mateřské školy z důvodu podzimních prázdnin na základní škole.

—————

Oznámení

04.07.2017 15:19
Oznamujeme rodičům, že v pátek 7.července 2017 bude mateřská škola mimořádně uzavřena z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí. Děkujeme za pochopení.

—————

Výsledky zápisu dětí pro školní rok 2017/2018

31.05.2017 14:53
Ředitelka Mateřské školy Netolice, Tyršova 523, rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst.2 písm.b) a § 183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Netolice, Tyršova 523, od 1.9.2017 : Na uvolněných 34 míst bylo...

—————

KOMENTÁŘ: Braňme normální svět aneb O mateřských školkách - Václav Klaus ml.

13.04.2017 11:50
Češi se rádi rochní v tom, co nám nejde, kde jsme zaostalí a podobně. Kdejaký bystrý duch (třeba Komenský) musí nejprve prorazit za hranicemi, pak ho teprve uznáváme také. Ale přitom v řadě věcí, a důležitých, jsme světová špička. Kojenecká úmrtnost – jedna...

—————

Preventivní screeningové vyšetření očí

15.03.2017 12:53
18.4.2017 se v naší mateřské škole uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery.  Včasné zjištění dioptrické vady je důležité pro celkový zdravý vývoj dítěte. Čím dříve je oční vada odhalena a léčena, tím vyšší je šance na úspěch. Již malá porucha vidění může dítěti...

—————

Prázdninový provoz

14.03.2017 14:43
Během hlavních prázdnin bude provoz mateřské školy přerušen v době od 17.7. do 13.8.2017.

—————

Důležité informace k povinnému předškolnímu vzdělávání

10.03.2017 12:00
Novelou školského zákona č. 561/2004 Sb., se s účinností od 1. 1. 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání. Pro děti, které dosáhnou do 31.8.2017 pěti let, je předškolní vzdělávání poprvé od 1. 9. 2017 povinné.   Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na:   - státní občany České...

—————

Zápis do mateřské školy 2017

10.03.2017 11:40
  Oznamujeme všem rodičům, že přijímání žádostí o přijetí dětí do Mateřské školy Netolice na školní rok 2017/2018 se uskuteční 3.5. 2017 od 8,30 do 14,00 hod. v budově MŠ. Tiskopisy –„Žádost o přijetí dítěte„ i „Evidenční list dítěte“ najdete na našich webových stránkách. Řádně...

—————

Zápis do 1.třídy

07.02.2017 12:36
  Zápis do 1. třídy - upozornění pro rodiče   Upozorňujeme rodiče na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce, který vychází ze změny § 36 školského zákona ve znění účinném od 1. 1. 2017.   Připomínáme termín zápisu ZŠ Netolice (vyvěšen na stránkách školy od 1. 9....

—————

ZUŠ Netolice

13.01.2017 10:25
Základní umělecká škola Netolice spolu s MŠ Netolice připravila pro předškolní děti pravidelné kurzy hudební výchovy, které probíhají ve druhém pololetí školního roku. Děti zde hravou formou rozvíjejí hudební schopnosti, tj. smysl pro rytmus, tempo, metrum, pěstování rytmicko melodické, tonální a...

—————


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100