4. třída - Sovičky

Motto třídy: "S moudrou sovou poznáme, to, co ještě neznáme."
 
My jsme chytré dětičky,
říkáme si Sovičky.
Každý z nás vám klidně poví,
jaká je ta třída soví.
 
Máme tady plno hraček,
nechybí nám ani vláček.
V zahradě si pohrajeme,
vycházkou se zahřejeme.
 
Učíme se na svět dívat,
cvičit, kreslit, stavět, zpívat.
Známe čísla, kytičky,
zvířátka i barvičky.
 
Dobře se tu najíme,
po obědě vyspíme.
Od pondělí do pátku
posloucháme pohádku.
 
Všechno tady zvládnem lehce,
domů se nám ani nechce.
Chodíme do školky rádi,
stali se z nás kamarádi.
 
 
Do sovičkové třídy nás chodí 26 dětí - 14 dívek a 12 chlapců ve věku
 5-6 (7) let. Věnují se nám paní ředitelka Karolína Rynešová a paní učitelky Jarmila Michalová a Dana Madarová.
 
Do pestré nabídky her a činností Soviček zařazujeme v rámci předškolní přípravy i úkoly z pracovních tématických listů.
 
Těmito úkoly rozvíjíme:
  • grafomotoriku
  • myšlení
  • matematické představy
  • prostorovou orientaci
  • zrakovou paměť a rozlišování tvarů
  • všeobecné znalosti

Snažíme se  pracovat samostatně a zadaný úkol dokončit. Všechny pracovní listy vystavujeme na nástěnce v šatně.

Od 2. pololetí školního roku navštěvujeme v Základní umělecké škole Netolice pravidelné kurzy hudební výchovy pro předškolní děti vedené paní O. Kazdovou. Zde hravou formou rozvíjíme naše hudební schopnosti (smysl pro rytmus, tempo, pěstování rytmicko-melodické, tonální a dynamické hudební představivosti, pěvecké dovednosti a návyky). Během výuky se jasně prokázalo, že i zdánlivě hudebně nenadané dítě se dokáže rychle v tomto směru rozvíjet, a tak obohacovat a zušlechťovat svůj duševní život.