Eda, Mikuláš, anděl a čerti 28.11.-9.12.2016

29.11.2016 13:13

Cíle:

- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči

- zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí

  různých výtvarných technik

- seznamování se se zvyky a tradicemi

 

Příklady činností:

- hry: stavění pekla; modelování perníčků, čertů, andělů; čertí omalovánky;

  pohádkové puzzle; na čerty (s papírovými rohy)

- pohybové hry Čertí honička, Kdo to chodí kolem nás?, Čertí koulení;

  Kudy do pekla (překážková dráha)

- hudebně pohybové hry Bubu šaráda, Čertí rej, Byla jedna Káča

- komunitní kruh na téma Co je to advent, povídání u adventního věnce

- didaktické hry Když k nám přijde Mikuláš a čert

                        Který čertík zmizel?

                        Co skrývá čertův pytel?

                        Na čertovskou ozvěnu

- písně Hudební žerty s Mikulášem a čerty, Rolničky

- básně Otvírejte, čerti, vrata; Mikuláš; Čertí školka

- četba Čert a Káča

- výtvarné činnosti výroba čerta, anděla, Mikuláše - využití barevného papíru, 

  papírových a igelitových sáčků, skládání harmoniky

- pracovní listy Mikulášovy dárečky (procvičování geometrických tvarů)

                       Čertí bludiště

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100