Eda slaví Vánoce 12.-22.12.2016

13.12.2016 17:28

Cíle:

- poznávání tradic

- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti

  hrubé a jemné motoriky

- rozvoj společenského a estetického vkusu

 

Příklady činností:

- hry- pečení vánočního cukroví, zdobení vánočního stromečku, 

          stavba betlému

- pohybové hry Vánočka, Na kometu, Na tři krále

- komunitní kruh na téma Jak vypadá Ježíšek?, Jak slavíme Vánoce 

  u nás doma?, tradice Vánoc (pouštění lodiček, krájení jablíček)

- didaktické hry Vánoční ozdoby (geometrické tvary), Kam se schoval 

  zvoneček? (sluchová hra)

- básně Už jsou tady Vánoce, Vánoční stromeček

- písničky Rolničky, vánoční koledy, Vánoční slon, Bílý vánoční čas

- výtvarné činnosti - výroba vánočního přání a dárku pro rodiče

                             - výroba Perníčku

                             - sobík

                             - dopis Ježíškovi

                             - vánoční strom - překládání papíru

- grafomotorika - vánoční stromeček (geom.tvary)

                        - spoj správný stromeček a dárek

- četba Příběh o Ježíškovi, Krtek a Vánoce 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100