Hody hody doprovody 3.-14.4.2017

04.04.2017 19:19

Cíle:

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností (zacházet

  se sportovním nářadím, výtvarnými pomůckami a materiálem..)

- naučit se zpaměti krátké texty, převyprávět pohádku

- osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech

  ( abeceda, čísla )

 

Příklady činností:

- pohybové hry Na kvočnu, Na ovečky, Na zajíce

- písně Velikonoce, Velikonoce; Na jaře

- básničky Pomlázka, velikonoční koledy

- didaktické hry - komunitní kruh Co jsou Velikonoce? (tradice a zvyky)

                        - Kolik mám vajíček? (procvičování počtu+číslice do 15)

                        - Zdobení vajíček (geometrické tvary)

- výtvarné činnosti - velikonoční kuřátko - papírových talířů

                             - výroba velikonoční dekorace pro rodiče

                             - velikonoční překvapení

                             - kuřátko z papírové roličky - tempera, stříhání, lepení

                             - ovečka -ťupání barvy prsty

                             - zajíček - otisk dlaně

                             - ovečka - quilling

- hledání velikonočního pokladu na školní zahradě

- příprava na zápis do ZŠ - procvičování grafomotoriky, předmatematických

                                        představ, zrakové percepce, všeobecných znalostí

                                        (adresa, bydliště)

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100