Jak koťátko zapomnělo mňoukat

23.04.2017 14:49

 

Cíle:

- znát jména nejznámějších domácích zvířat, seznamovat se s názvy 

   jejich mláďat

- vést děti ke správnému chování ke zvířatům, neubližovat

- učit děti vyprávět děj pohádky podle obrázků, dramatizovat s dětmi

   dialogy

- procvičení obratnosti, pohotovosti, reakce na slovní signál

- pokus o vytvoření jednoduchého rýmu, učit se chápat slovní vtip

- rozvíjet u dětí vytrvalost a sebeovládání

 

Příklady činností:

Jak koťátko zapomnělo  mňoukat - poslech pohádky s využitím 

   plošných loutek, dramatizace pohádky

-  didaktické hry Mláďata domů, Velké a malé

-  pohybové hry Na koťátka, Na kočku a myš,  Na kvočnu a kuřátka,

   Na vlka a kůzlátka, Na zajíčky

-  nácvik básničky Micinka a písně Kotě a sluníčko

-  sluchová a hmatová hra Ztracené koťátko

-  grafické cvičení Klubíčka pro koťátka, Jak skáče kůzlátko, 

    Kde je maminka?

-   zraková hra Kam se schoval zajíček?

 

Micinka

U babičky máme kotě,

říkáme mu Micinka.

Tiše spinká v malé botě,

protože je malinká.

Bystrá očka, čtyři tlapky,

na nich malé ostré drápky.

Myšky honí sem a tam - 

- tuhle kočku, tu já znám.

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100