Jak si vrabčáček stěžoval na paní Zimu 23.1.-3.2.2017

16.01.2017 22:09

Cíle:

- rozšiřovat poznatky o přírodě

- rozvoj psychické a fyzické zdatnosti

- spolupracovat s ostatními

- rozvíjet kultivovaný projev

- ovládat svůj pohybový aparát + pohyb. aktivitu

 

Příklady činností:

- ranní cvičení Jedeme na výlet, Jóga, S medvídkem

- pohybové hry Na vrabce, Meluzína, Prší,prší, Běžím,běžím

- taneček Čížečku, čížečku

- píseň Sníh, báseň Krmítko

- seznámení s ptáčky - obrázky, vyprávění, poznatky o ptačí

  říši, jak jim pomáháme?

- Kimova hra Poznej podle hmatu (slunečnice, vločky, strouhanka,

  mák, zrní)

- didaktická hra Kdo se schoval pod závěj?; Na kukačku

- Pilníček pro můj jazýček: hláska "Z"; artikulační a dechová cvičení,

  gymnastika mluvidel, práce ve skupinách

- pracovní list s textem - přiřazování knoflíků k písmenu "M"

                                    - karty s obrázky - přiřaď správný obrázek

(rozvoj předmatematických schopností + zrakové vnímání)

- pracovní list Vrabec skáče

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100