Jedeme na výlet

18.06.2017 22:45

Cíle:

- procvičovat chůzi po mírně šikmé ploše oběma směry, běh s vyhýbáním

- cvičení koordinace oka a ruky - stříhání

- navozovat situace, které děti podněcují k řeči s různou intenzitou, 

  výškou a barvou hlasu

- poznáváníí exotických i volně žijících zvířat, seznamovat se s jejich názvy

- ověřit, zda děti umějí vyjádřit pohybem změny tempa, výšky

- upevňovat základní repertoár písní

- umět přirozeně přednést krátkou báseň

- rozvíjet grafický typ zvířecí figury - kreslení na základě citového prožitku

- upevňovat správné chování ke zvířatům

 

Příklady činností:

- hra Jedeme na výlet

- prohlížení obrázků exotických zvířat

- pohybová hra Na klokany, opičky a medvědy

- grafomotorický cvik Klece pro zvířátka

- vystřihování a nalepování zvířátek do klece

- Žirafa - otisk dlaně, domalování

- Lev - vybarvení hlavy lva, stříhání hřívy

- pohybová hra Na zvířátka - výstup a sestup po mírně nakloněné lavičce 

  (opice), podlézání a přelézání překážky

- omalovánky exotických zvířátek

- pohybová hra Na medvědy

hra Kam patří zvířátka? , Co rozházely opičky?

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100