Kde bydlí zvířata

13.02.2017 13:10

Cíle:

- rozšiřovat poznatky dětí o volně žijících a domácích zvířatech

- učit děti vážit si života ve všech jeho formách

- učit děti rytmizovat říkadla

- rozvíjet jemné svaly rukou při práci s drobným materiálem

- učit děti přelézat a prolézat překážky

- seznamovat děti s autorskou pohádkou

- upevnění pravidel chování v kolektivu, postupně odstraňovat 

   sobeckost dětí

 

Příklady činností:

- didaktické hry Kam patří zvířátka, Zvířátka domů

- poslech pohádky F.Bartoše O zlé koze

- opakování a rytmizace říkadel s využitím maňásků

  Kočka v koši mňouká; Pod stromem, pod smrkem; Vlk sedí v rokli;

  Šel zajíček brázdou; Běžela liška po ledu apod.

- pohybové hry Na vrabce a kocoura, Na lišku a zajíčky, Mlsná koza,

  Na kočku a myš

- zdolávání překážkové dráhy

- zvířátka z PET lahví - mačkání papíru

- pracovní list Kde bydlí zvířátka?

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100