Kdo je můj kamarád

15.05.2017 19:40

Cíle: 

- učit chůzi mezi překážkami ve dvojicích

- podporovat děti v navazování dialogu s druhým dítětem

- tématicky malovat na základě citového vztahu

 

Příklady činností:

- pohybové hry Krtek volá kamarády, Slepíme se spolu,

   Na šáteček, Na honěnou ve dvojicích

- poslech příběhů z knihy Do školky za kamarády

- píseň My dáme hlavu sem...

- hra Na listonoše - rozdávání dopisů kamarádům, opakování

  písní s doprovodem piána - ve dvojicích, v menších skupinkách

- hádanka Školka

- báseň s pohybem Mám dvě uši k poslouchání

- pracovní list Dokreslování hřebenu

- portrét kamaráda - malování

- hra Kdo chybí?

- umisťování předmětů před, za, vedle kamaráda

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100