Když jaro ťuká

24.03.2017 20:18

Cíle:

- rozvoj jemné motoriky při práci s drobnými materiály

- procvičování hodu horním obloukem na cíl, chytání míče

- učit děti všímat si změn v přírodě na jaře, pojmenování prvních jarních květin

- procvičování výslovnosti, umět pojmenovat předměty a jevy kolem nás, činnosti,

  vlastnosti

- přiměřeně reagovat na pokyny učitelky

- odstraňovat projevy sobectví vůči druhým dětem, umět se domluvit, podělit o hračku

- ověřovat, jak děti dodržují stanovená pravidla chování

- vést děti k poznávání a zpěvu písně zahrané na hudební nástroj, učit děti dodržovat

  tempo hudby při chůzi a běhu

- vést děti k soustředěnému vyslechnutí pohádky předčítané učitelkou, poslech básně

  spojovat se zážitky dětí

- učit se vnímat krásy přírody, naslouchat, chránit přírodu

- vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije

 

Příklady činností:

- rozhovor na téma Jak přichází jaro

- objevovat první jarní květiny při vycházkách, prohlížení obrázků

  květin - sněženka, bledule, sedmikráska, narcis, petrklíč

- přiřazování skutečných květin k obrázkům

- didaktické hry Jak se jmenuješ, kytičko?; Co patří a nepatří k jaru?

- pohybová hra Na sluníčko, Slunce a mrak

- nácvik písně s pohybem Už je jaro, Na jaře, Jaro letí

- malování na téma Jaro (sluníčko, sněženky, kočičky)

- četba pohádky Jak se zahrádka probudila ze zimního spánku

- nácvik rozpočitadla U potoka roste kvítí

- nácvik básní Jarní říkadlo, Jaro, Louka

- hudební hádanky (hra na housle)

- hra Kam se schovalo sluníčko

- Barevná louka - hra na kytičky při relaxační hudbě

- poslech příběhu Sněženka - povídání o vyslechnutém textu

- Jarní koncert - opakování básní a písní s jarní tématikou

- modelování kočiček

- Pomíchané obrázky - jaro x zima - třídění, lepení 

- pohyb. hry Na motýlky a kytičky, Medvěd a včely, Mrazík a sluníčko

 

 

U potoka roste kvítí,                        Jarní říkadlo

říkají mu petrklíč,                            Zimo, zimo, táhni pryč

na koho to slovo padne,                   nebo na tě vezmu bič!  

ten musí jít z kola pryč.                   Odtáhnu tě za pačesy

                                                      za ty hory, za ty lesy! 

                                                      Až se vrátím nazpátek,

                                                      svleču zimní kabátek.

Jaro

Jaro! Jaro! Kde se vzalo?

V peřinkách se vyspinkalo,

v kaluži se vykoupalo,

větvičkou se učesalo,

dokola se zatočilo -

- od sněženek všude bílo.

 

Jaro  (nápěv Pec nám spadla)

Jaro letí, jaro letí, 

má zelená křidélka,

šatečky má z konvalinek, 

na kloboučku motýlka.

Kde se vzaly, tu se vzaly

pampelišky v trávníčku,

ke sluníčku obracejí 

svoji zlatou hlavičku.

Kde se vzali, tu se vzali

motýlkové, včeličky,

přiletěli, pohladili

pampeliškám hlavičky.

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100