Když jaro ťuká

24.03.2017 20:21

Cíle:

- rozvíjet koordinaci ruky a oka při modelování

- rozvoj jemné motoriky při práci s drobnými materiály

- procvičování hodu horním obloukem na cíl, chytání míče

- správné držení nůžek, bezpečné stříhání

- učit děti všímat si změn v přírodě na jaře, pojmenování prvních jarních květin

- vést děti k vyjádření myšlenky pomocí jednoduché věty, sledovat řečové projevy dětí

  z hlediska gramatické správnosti

- učit děti rozlišovat více, méně, stejně, malý, velký, upevňovat znalost barev

- upevňování a rozšiřování poznatků o ročním období, o prvních květinách

- procvičování výslovnosti, umět pojmenovat předměty a jevy kolem nás, činnosti,

  vlastnosti

- umět vyjádřit svůj názor, využít své znalosti (pokus o komunitní kruh)

- přiměřeně reagovat na pokyny učitelky

- vést děti k poznávání a zpěvu písně zahrané na hudební nástroj, učit děti dodržovat

  tempo hudby při chůzi a běhu

- vést děti nápodobou k přirozenému, přiměřeně hlasitému projevu, reagovat pohybem

  na hudbu

- učit se vnímat krásy přírody, naslouchat, chránit přírodu

- vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije

 

Příklady činností:

- pohybové hry Na medvěda a včely, Na motýlky a kytičky, Barevná louka,

  Pan Čáp ztratil čepičku

- rozhovor na téma Jak přichází jaro

- hádanka Jaro

- hra Rozdělte se , smíchejte se – barvy, počet, více, méně, stejně, malý, velký, 

   jaro, zima (využití obr. zima x jaro, květiny)

Jarní víla - společná práce dětí

- poslech pohádky Jak se zahrádka probudila ze zimního spánku

- pozorování přírody, květin v zahrádkách, počasí, poslech zpěvu ptáků

- hra Jak se jmenuješ, kytičko?Uvíjíme věneček - jména květin

- květiny z roliček - malování, lepení

- písně s pohybem Jaro letí, Na jaře, Šel zahradník

- nácvik písně Sázím, sázím salát

- didaktická hra Pomíchané obrázky, Živé pexeso - obrázky zeleniny

- pracovní list Sluníčko, Zaléváme kytičky

- báseň Jaro; Jarní říkadlo

- Zelená zahrádka - setí řeřichy

- nácvik básní Jaro, Jarní říkadlo, První sněženka, Táta včera

- písně s jarní tematikou Kotě a sluníčko, Na jaře, Jaro letí, Ztratil kos píšťalku

- básně Jaro, Slunce, Louka

- sluníčka- modelování, malování, stříhání a lepení

- zlatý déšť- rozfoukávání barevné skvrny, lepení

- hry Na tichou poštu, Hoď mi slovo

Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu - četba z knihy Z.Milera O zvědavém štěňátku,

  prohlížení ilustrací

- seznámení s básničkou Žlutá

- určování barev, popis obrázků v knížce Krtek a jeho svět

Zahrádka - malování tulipánů

Jaro                                                                Hádanka

Jaro! Jaro!                                                   Zelená se travička  
Kde se vzalo?                                            a z ní kouká kytička.
V peřinkách se vyspinkalo                      Copak se to děje? 
v kalužích se vykoupalo                          Sluníčko víc hřeje!
větvičkou se učesalo                               Věděl by snad někdo z vás  
dokola se zatočilo -                                  jaký je teď roční čas?   (jaro)
- od sněženek všude bílo!

Jarní říkadlo

Zimo, zimo, táhni pryč
nebo na tě vezmu bič!
Odtáhnu tě za pačesy
za ty hory,
za ty lesy,
až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.

 

Jaro letí (nápěv písně Pec nám spadla)

 

Jaro letí, jaro letí,

má zelená křidélka,

šatečky má z konvalinek,

na kloboučku motýlka.

Kde se vzaly, tu se vzaly

pampelišky v trávníčku,

ke sluníčku otáčejí 

svoji zlatou hlavičku.

Kde se vzali, tu se vzali

motýlkové, včeličky,

přiletěli, pohladili

pampeliškám hlavičky.

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100