Když padá listí 25.9.-6.10.2017, 30.10.-10.11.2017

28.09.2016 21:26

Cíle:

 • umět rychle reagovat na signál, měnit polohy, učit děti reagovat pohybem na hudbu

 • procvičování jemných svalů ruky, zručnost při práci s přírodními materiály

 • zjišťování tělesné zdatnosti dětí, úrovně hygienických návyků a samostatnosti

 • postupné zapojování dětí do ranních cvičení, zapojení do pohybových her s jednoduchými pravidly

 •      seznamovat děti se znaky podzimu, pozorování přírody
 •      individuální zjišťování úrovně výslovnosti a vyjadřování
 •      adaptace dětí, seznámení se značkami
 • seznamovat se a poznávat ostatní děti, navazování nových přátelství

 • společné vytváření základních pravidel soužití

 • rozvíjení schopnosti žít ve skupině

 •      poslech a nácvik krátkých říkadel s pohybem
 
Příklady činností:

- pozorování zrání ovoce, poznávání některých plodů (jablko, hruška, švestka)

- vést děti k péči o své zdraví (omývání ovoce)

- seznamovat děti s technikou malování, používání štětce a barvy

- rozvoj jemné motoriky při mačkání papíru

- nácvik krátké básničky a písničky

- didaktická hra "Ochutnej, co to je" (poznávat ovoce podle vzhledu a chuti)

- malování jablíček, výroba jablíček mačkáním krepového papíru

- nácvik básničky "Jablíčko", písničky "Pod naším okýnkem"

- hra "Sbíráme jablíčka, hrušky, švestky"

- ochutnávka jablečného kompotu

-poslech a nácvik krátkých říkadel s pohybem "Brambora", "Kočička a pejsek", "Prsty"

- veršovaná pohádka "Princeznička na bále"

- "Brambory v pytli" - mačkání papíru, lepení

- malování bramborů prstovými barvami

- "Korále pro princeznu" - otisky

- hmatová hra "Sbíráme brambory"

- "Kam se brambor schoval?" - hledání v prostoru

- "Honzík jde pro brambory" - překážková dráha

- "Brambora se kutálí" - válení sudů

- pohybová hra "Na traktory"

- didaktická hra "Co patří k podzimu"

- rytmická hra "Déšť, deštíček, liják"

- pohybové hry "Na šneky a žížalky" (sun po lavičce), "Podzimní vítr",

                         "Schovávaná pod deštník"

- nácvik básně "Ťuká,ťuká deštík"

                         "Nechoď tam, prší tam"

- malování "Jak prší" - otisky štětce

- "Koho schovám pod deštník" - malujeme paraplíčka a koho pod ně schováme

- sluchová hra "Kdo se ztratil v mlze" 

      - hry Vítr a barevné listí – třídění, barvy 

   Najdi barevné listy

   Medvídek našel list – hledání stejného tvaru 

   Na vítr – dechové cvičení, odfoukávání lehkých předmětů

   Vítr a ptáci

   Dva větříci

- vytváření podzimního stromu z otisků děts.dlaní(společná práce)

- barevné listy – zapouštění barev do klovatiny, do mokrého podkladu

- malování podzimního stromu

- rytmizace básní Dešťové kapičky, Panenka v dešti, Kaštánek, Drak, Jablíčko

-  Pod naším okýnkem – taneček

- grafomotorické cviky : dokresli listy, žebřík, prší apod.

- smyslové hry (poznávání ovoce, zeleniny, přírodnin)

- sběr přírodnin (kaštany, žaludy, listy, šípky, kůra, mech), pozorování počasí, podzimní přírody

- poslech pohádky Jak pavouček cestoval

nácvik písně Babí léto, opakování písně Pyšný drak   

Na stromy a vítr – artikul.cvičení s pohybem

Kam letěl list? – nízké a vysoké tóny nebo prostorové pojmy

Podzimní strom – umisťování listů (barvy, počet, velikost)

 

Brambora

Koulela se ze dvora

tááákhle velká brambora.

Neviděla, neslyšela, 

že odněkud ze shora

spadla na ni závora.

"Kam to koukáš, závoro!"

"Na tebe, ty bramboro!

 Kdyby tudy projel vlak,

byl by z tebe bramborák!"

 

Kočička a pejsek

Kočka v koši mňouká,

pejsek na ni kouká.

"Jen kočičko, nemňoukej!"

"A ty, pejsku, nekoukej!"

 

Prsty

Každá ručka má prstíčky,

sevřeme je do pěstičky.

Bum, bum, bum, bum na vrátka,

tak začíná pohádka.

Prstíčky si spolu hrají,

hodně práce udělají.

Bum, bum, bum, bum na vrátka,

to je krátká pohádka.

 

 

Jablíčko

Jablíčko se skutálelo,

vůbec nic ho nebolelo.

Podívejte, jak se koulí,

nemá ani jednu bouli.

Kutálí se, kutálí,

to jsme se mu nasmáli.

 

 

Ťuká, ťuká deštík

Ťuká, ťuká deštík

na barevný deštník.

Ťuká, ťuká prstíkem:

"Kdo je pod tím deštníkem?"

 

"To jsem já, panenka,

máčí se mi sukénka.

Tebe nechci, kapičko,

já mám radši sluníčko."

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100