Košík plný překvapení

15.11.2016 15:18

Cíle:

- vytváření skupin na základě jedné společné vlastnosti

- rozvoj myšlení, představivosti, paměti

- obohacování slovní zásoby dětí, procvičovat rozlišovací schopnost sluchu, hmatu

- učit děti seskok z nízké překážky s dopomocí na měkkou podložku

- upevňovat jednoduchá pravidla kolektivního života ve třídě, vést děti

  ke kulturnímu chování k druhým

upevňování známých písní, pozorně naslouchat zpěvu učitelky, hře na hudební nástroj

 

Příklady činností:

- didaktická hra Košík plný překvapení - poznávat předměty podle hmatu

- didaktická hra Co k sobě patří - 1.vytváření dvojic (židle-stůl, vidlička-nůž...)

                                                    2. vytváření skupin (zvířata, doprav.prostředky, nábytek)

- didaktická hra Co zmizelo? - který předmět ze skupiny zmizel?

- hra Živé pexeso - hledají se dvojice se stejným obrázkem

- překážková dráha - chůze po lavičce, seskok na žíněnku, podlézání a přelézání překážky,

  chůze mezi překážkami

- hudební hádanky - hra na housle, zpěv uč.

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100