Kudy jezdí autíčko 18.-22.9.2017

19.09.2016 16:47

 

Cíle:

- zdokonalovat chůzi a běh se vzpřímeným držením těla, reagovat na signál

- podporovat samostatnost dětí v sebeobsluze a při úklidu hraček

- vhodnými situacemi podněcovat děti k řeči a slovnímu označení předmětů

- přiměřeně usměrňovat dětskou impulzívnost

- zapojovat děti do kolektivního zpěvu, osvojovat si postupně melodii a text

- umožňovat dětem hravé zacházení s výtvarnými materiály

 

Příklady činností:

 - pohybové hry Na barevná autaNa traktory, Na autíčka

- hra na dopravu s využitím semaforu, dopravních značek, dopravního 

  koberce, hra na opraváře   

- vkládačky a půlené obrázky – dopravní prostředky 

- poslech pohádek – Jak se auto předhánělo, Krtek a autíčko

 - sluchová hra – zvuky dopravních prostředků

 - artikulační cvičení Na auta

 - hra Co veze auto? – procvičení základních barev, počtu, více, méně, stejně

   ( umisťování papír.pytlů na papír.nákl.auta na MT)

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100