Louka, louka zelená

19.05.2017 06:23

Cíle:

 -vnímat a poznávat přírodu - květiny, hmyz, zvířata z louky; barvy, vůně ap.

 - upevňovat citové vazby ke svému okolí, k živým bytostem

- rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách

- procvičování jemné motoriky, zručnosti při skládání, mačkání a stříhání papíru,

  učit se dokončit práci

- rozvoj tělesné zdatnosti

- rozvoj souvislého vyjadřování, zapamatovat si krátký text, kultivovaný přednes

- malovat odvážně barvami s využitím fantazie

- soustředěně vyslechnout hudbu a reagovat na ni pohybem, zpívat sólo i ve skupině

 

Příklady činností:

- básničky Šnek,  Pampeliška,  Beruška,  Včelka

- písničky Včelka, Tancovala žížala,  Probuď se, kytičko,  Ztratil kos píšťalku

- hudebně pohybová hra Louka

- četba veršované pohádky Polámal se mraveneček, poslech zhudebněné pohádky

- komunitní kruh  Co dám na louku

- didaktické hry Na kytičky a motýly, Najdi stejného motýla, Co na louku nepatří , 

  Živé pexeso

- malování louky, kytiček otiskováním, motýlků duhovými barvami

- modelování kytiček, výroba žížalek a kytek z krepového papíru, mravenečků nalepováním

  z částí, šneků omalováním ulit

- pohybové hry Na šneky, Na žížalky, Na motýlka, s padákem

 

Beruška

 

Jedna tečka, druhá tečka,

Vítek čeká na dědečka.

Třetí, čtvrtá, pátá,

leť, beruško, zlatá.

Šestá tečka, sedmá tečka,

lítej, broučku, dokolečka.

 

Čmelák

 

Čmelák hraje na basu

ve stoje i vkleče.

Svlékl se až do pasu,

pot mu z čela teče.

 

Do trávy se překotil

pod kytičku stinnou,

košilku si propotil

a už nemá jinou.

Beruška

 

Jedna tečka, druhá tečka,

Vítek čeká na dědečka.

Třetí, čtvrtá, pátá,

leť, beruško, zlatá.

Šestá tečka, sedmá tečka,

lítej, broučku, dokolečka.

 

Čmelák

 

Čmelák hraje na basu

ve stoje i vkleče.

Svlékl se až do pasu,

pot mu z čela teče.

Do trávy se překotil

pod kytičku stinnou,

košilku si propotil

a už nemá jinou.

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100