Louka, louka zelená

19.05.2017 06:35
Cíle:

- rozvoj tělesné zdatnosti dětí

- procvičování jemné motoriky, zručnosti při skládání, mačkání a stříhání papíru,

  při skládání

- rozstříhaných obrázků, učit se schopnosti dokončit práci

- rozvoj souvislého vyjadřování, výslovnosti, slovní zásoby, dodržování pravidla 

  komunitního kruhu

- vnímat, poznávat přírodu: květiny, hmyz, zvířata z louky, barvy, vůně ap.

- upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem, ocenit práci druhého

- soustředěně vyslechnout hudbu a reagovat na ni pohybem, zpívat sólo i ve skupině

- malovat odvážně barvami s využitím fantazie, čistota při malování

- zapamatovat si krátký text, kultivovaný přednes

- rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách

 

Příklady činností:

- básničky Čmelák, Beruška, Louka, Včelka, Šnek, Kukla, Tulipán, Jarní louka

- hádanky Pampeliška, Hlemýžď, Beruška, Ještěrka, Motýl

- písničky Včelka, Ztratil kos píšťalku, Travička zelená

- hudebně pohybové hry Louka, Na kytičky a motýlky, Uvíjíme věneček

- malování louky, kytiček, včelky, mravenečků, motýlků různými technikami

- mačkání papíru, stříhání a lepení - beruška, žabka, včelka, šnek, kopretina, pampeliška...

- didaktické hry Co našla beruška v trávě? , Kam se čmelák schoval?, Počítej

- poslech pohádek O smutné housence, Jak štěňátko dostalo chuť na med, 

  Pohádky skřítka Medovníčka

- pracovní listy Housenka, Motýl, Včelka

- pohybové hry Kuklo, kdo v tobě spí?, Šneci a mravenci, Živé pexeso, 

  Čmeláčí honička, 

  Na medvěda a včely, překážkové dráhy

- komunitní kruh Co patří x nepatří na louku?, Co vidím na louce?

 

 

Beruška

 

Jedna tečka, druhá tečka,

Vítek čeká na dědečka.

Třetí, čtvrtá, pátá,

leť, beruško, zlatá.

Šestá tečka, sedmá tečka,

lítej, broučku, dokolečka.

 

Čmelák

 

Čmelák hraje na basu

ve stoje i vkleče.

Svlékl se až do pasu,

pot mu z čela teče.

Do trávy se překotil

pod kytičku stinnou,

košilku si propotil

a už nemá jinou.

 

Hádanky:

Neutíká, nezakluše, pomalu se loudá,

na zádech mu místo nůše sedí celá bouda. (hlemýžď)

Mihla se, zmizela, už tam není,

zvědavá mašlička na kameni. (ještěrka)

 

 

Jarní louka

Šla Markétka na louku,

stál tam zajíc v klobouku.

Včely už se třásly na med,

tráva byla jako samet.

Zahrála si na chvíli

na honěnou s motýly,

zasmála se: "To mě baví"

mrklo na ni oko paví.

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100