Louka plná překvapení 11.-22.5.

13.05.2015 18:05
Cíle:
 
  • rozvoj logického myšlení, pozorovacích schopností
  • rozvíjení jemné motoriky při výtvarných činnostech a grafomotorických cvičeních, upevňování správného úchopu psacího náčiní
  • seznámení s životním cyklem motýla jako zástupce hmyzu, pojmy hmyz a savci
  • rozvoj smyslu pro rytmus
  • upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytotem, ocenit práci druhého
  • vést děti k radosti z tvoření, nebát se chyb
  • porozumět čtenému textu, soustředěný poslech
 
Příklady činností:
 
báseň s pohybem "Kukla"- rytmizace, hry s dynamikou
pohybová improvizace se šátky s doprovodem relaxační hudby- "Let motýla"
jak se narodí motýl- prohlížení obrázků motýlů a housenek, porovnávání stavby těla hmyzu a savců, seznámení s pojmy, třídění obrázků živočichů
výtvarné činnosti - "Motýl"- experimentování s duhovými barvami- otiskování, vystřihování, slepování
                           - "Beruška"- skládání a lepení barevného papíru
                           - "Louka" - život v trávě z papíru
při pobytu venku- pozorování hmyzu lupou
pohybové hry- "Na motýly a květiny", "Na slunce a mrak", "Na včelky"
rytmizace slov, hra na rytmické nástroje
hra "Kdo je v kukle?"
písnička "Beruška"
 
 
Motýl
 
Byla jedna kukla
a ta kukla pukla.
Vyletěl z ní v širý svět
motýl krásný jako květ.
 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100