Moje maminka

05.05.2017 10:57

Cíle:

- učit děti projevovat, co cítí, využití vztahu k mamince, učit se vážit si její práce

- rozvoj slovní zásoby a fantazie

- pokus o řešení problémové situace

- posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v rodině

- pokus o výtvarné zachycení lidské figury na základě citového vztahu

- poslech krátkých básní s tématem citového vztahu

- zdokonalovat dovednost vyjádřit se zpěvem, pohybem i hrou na dětský hudební nástroj

- osvojování elementárních poznatků o rodině

 

Příklady činností:

- rozhovor na téma Moje maminka

- hra Co dělá maminka? – rytmizace s ozvučnými dřívky

- jazyková hra Maminka vaří a vaří a uvařila ….

hra Dobrota od maminky (podle chuti poznáme jablko, mrkev, rozinku, oříšek apod.)

- malování na téma Moje maminka

výroba dárku pro maminku

- nácvik písničky To se podaří a básničky Maminka

hra Co maminka uklidila (zrak,hmat)

- pohybová hra Na maminku a děťátko (překážková dráha)

- sluchová a hmatová hra Maminka hledá děťátko

poslech příběhu Kdy je maminka nejkrásnější

námětová hra na maminky, na domácnost

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100