Než usne lesní království 14.-25.11.2016

15.11.2016 00:00

Cíle:

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních a neverbálních

- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou 

  a neživou přírodou 

 

Příklady činností:

- pohybové hry Na mlsné zajíce, Na medvěda

- didaktické hry Kam se schovala veverka? (listnaté a jehličnaté stromy)

  Kdo žije v lese?;  Co se vyrábí ze dřeva?

- dramatizace pohádky Budka

- písně Když potkáte ježky, Cupy, dupy u chalupy

- výtvarné činnosti - Ježek (z papíru, ťupání barvy houbičkou, lepení listů)

                                Liška (z papírové roličky)

                                Ježek v listí (otisk barvy vidličkou, vystřihování)

                               - modelování zvířátek s využitím přírodnin

                               - výroba vánočních ozdob a řetězů na výzdobu stromků na náměstí

- pracovní listy - Veverka - nácvik oblouku (skoky)

                       - Les - krátké šikmé čáry vpravo, vlevo

                       - prostorová orientace - vystřihni (nakresli) zvířátka a sluníčko podle pokynů

                                                           a nalep k domečku

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100