O víle Barvínce

12.06.2017 14:32

Cíle:

- rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

- samostatně zvládat vlastní sebeobsluhu a úklid věcí a hraček na určená místa

- rozvíjet cit pro fonematický sluch, provádět jednoduché sluchové analytické činnosti

- umět charakterizovat roční období, znát základní barvy

- ocenit výsledky práce kamaráda, pomáhat si navzájem, rozvíjet dětská přátelství

- upevňovat správnou intonaci, radost ze zpěvu

 

Příklady činností:

- vyprávění o víle Barvínce

- pohybové hry Na barevné domečky, Na žáby a čápy, Na korálky

- co patří x nepatří do rybníka - komunitní kruh

- upevnění písní Louka, Tancovala žížala, Ztratil kos píšťalku

- upevnění básní Šnek, Beruška

- hra Na rybáře (lovení rybek udicí, barvy, třídění, počet, přidej, uber...)

- řešení hádanek, hmatová hra, rytmizace

- U rybníka - napodobujeme vlnky, dechové cvičení, hudebně pohybová chvilka

- Zlý kouzelník - obměna sfingy

- Jak roste kytička - s hudbou a šátky

- barevné džbánečky - malování, třídění krepáků a lepení

- překážková dráha

- pracovní listy - barevní motýlci, kuličky

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100