Odkud ten náš holub letí?

13.03.2017 14:25

Cíle:

- rozvíjet potřebu dětí vyprávět a podporovat jejich aktivitu při komunikaci 

umět pojmenovat věci a děje kolem nás 

učit se třídit věci podle předem stanovených pravidel

- procvičování barev, počtu, první hlásky ve slově

samostatná práce s barvou, lepidlem, správné držení štětce, pastelky 

učit se ohleduplnosti, kamarádství, vzájemné pomoci 

cvičit postřeh dětí 

 

Příklady činností:

- vyprávění pohádky Perníková chaloupka podle obrázků

- rozhovory nad děts. knihami, o zážitcích dětí

- různá dechová, sluchová a artikulační cvičení

- didaktické hry Ježibaba spí, Jeníčkův košíček, Najdi perníček, Který perníček 

                        se ztratil?, Na prsty, Na ozvěnu

- Perníková chaloupka - malování, lepení, zdobení perníčků

- Cesta lesem- zdolávání překážkové dráhy ve dvojicích

- veršovaná pohádka Fr.Hrubína Perníková chaloupka

- hra Koho zavřela ježibaba do chlívku? - s opakováním známých písniček

- zdolávání přírodních překážek na Pekle

- zdobení papírových džbánečků

- pohybové hry Dědek honí děti, vysvobozování kamaráda (štronzo)

- pracovní list Jeníček s Mařenkou hledají cestu domů

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100