Odkud ten náš holub letí? 9.3.-13.3.

09.04.2015 13:43
Cíle a příklady činností:
 
  • učit děti zdolávat různé překážky, cvičit odvahu a obratnost (např. zdolávání různých druhů překážkové dráhy, překonávání přírodních překážek na Pekle)
  • rozvíjet potřebu dětí vyprávět a podporovat jejich aktivitu při komunikaci (např. vyprávění pohádky podle obrázků, rozhovory nad děts. knihami, o zážitcích dětí, různá dechová, sluchová a artikulační cvičení)
  • umět pojmenovat věci a děje kolem nás (např. hra Ježibaba spí, Jeníčkův košíček, Najdi...)
  • učit se třídit věci podle předem stanovených pravidel, procvičování barev, počtu, první hlásky ve slově
  • samostatná práce s barvou, lepidlem, správné držení štětce, pastelky (např. malování perníkových chaloupek, polepování)
  • učit se ohleduplnosti, kamarádství, vzájemné pomoci (např. cesta lesem- ve dvojicích, kdy má jedno dítě zavázané oči...)
  • cvičit postřeh dětí (např. koho zavřela ježibaba do chlívku? Který perníček zmizel?)

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100