Poprvé v MŠ 4. - 22.9.2017

04.09.2016 19:56
Cíle:
 
  • - postupné navykání dětí na režim mateřské školy
  • - seznamovat se a poznávat ostatní děti, navazování nových přátelství
  • - společné vytváření základních pravidel soužití, seznámení dětí se značkami
  • - seznámení s prostředím třídy, poznávání jiných částí MŠ
  • - navázat dialog s dítětem prostřednictvím maňáska, poslech krátkých říkadel, písniček
 
Příklady činností:
 
- pohybové hry "Na bublinu, Kolo mlýnský, Na zajíčka, Na proměny"
- cvičení s hudbou
- hry "Komu pošlu míč, Chodí medvěd po lese, Ztracený maňásek, Domečku, kdo v tobě bydlí"
- básničky s pohybem "Brambora, Koťátka"
- poslech a zpěv jednoduchých písní s hrou na tělo, poznávání hudebních nástrojů (housle, flétna, kytara)
- seznamování a experimentování s modelínou, se štětcem a barvou
- hry na zahradě
 
Brambora
Koulela se ze dvora 
takhle velká brambora,
neviděla, neslyšela,
že odněkud ze shora
spadla na ni závora.
"Kam to koukáš, závoro!"
"Na tebe, ty bramboro!
Kdyby tudy projel vlak,
byl by z tebe bramborák!"

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100