Preventivní screeningové vyšetření očí

15.03.2017 12:53

18.4.2017 se v naší mateřské škole uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery. 

Včasné zjištění dioptrické vady je důležité pro celkový zdravý vývoj dítěte. Čím dříve je oční vada odhalena a léčena, tím vyšší je šance na úspěch. Již malá porucha vidění může dítěti působit značné potíže. Děti s oční vadou vnímají své okolí rozostřeně, jako by se dívaly na svět přes "matné sklo". Mohou se pak hůře orientovat v prostoru, což bývá často příčinou vzniku úrazu.

Vyšetření provede kvalifikovaný zdravotnický pracovník přímo v mateřské škole pomocí speciální videokamery. Jedná se o bezkontaktní screening, který se provádí ze vzdálenosti přibližně jednoho metru, trvá velmi krátce a není potřeba aplikovat žádné oční kapky. Výsledky vyšetření vyhodnocuje diplomovaný ortoptista ve spolupráci s očním lékařem, který je také odborným garantem vyšetření. Přibližně do čtrnácti dnů obdrží rodiče písemné potvrzení o vyšetření, kde jsou zaznamenány naměřené dioptrické hodnoty očí.

Děti vnímají vyšetření jako hru, protože se uskutečňuje ve známém prostředí a mezi kamarády. Každé vyšetřené dítě dostane malý dáreček na procvičení jemné motoriky a rozvoj zrakového vnímání (např.omalovánky, pexeso ap.).

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100