Provozní řád

25.01.2015 20:09

Provozní řád školní jídelny při MŠ Netolice

 

1. Mateřská škola má vlastní školní jídelnu. Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování

spotřebního koše sledovaných potravin. Je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů,

děti mají dostatek tekutin, denně ovoce nebo zeleninu.

 

Dopolední svačiny se podávají ve všech třídách MŠ v době od 8,30 hod. do 9,00 hod., odpoledne

od 14,00 hod. do 14,30 hod. Děti si samy vybírají velikost porcí. Ke každé svačině děti dostávají vždy

několik druhů naporcovaného ovoce nebo zeleniny, které si vybírají z talířů uprostřed jednotlivých stolků.

Obědy se vydávají v době od 11,30 hod. do 12,15 hod. Polévku nalévají učitelky, hlavní jídlo připravují

na talíře kuchařky. Děti mají možnost si žádat o množství, o přídavek. Při obědě používají příbory děti

ve 3. a ve 4 třídě. Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá podle potřeby

učitelka.

 

2. Pitný režim je zajišťován z finančních prostředků školní jídelny. Nápoje ( ledové čaje, ovocné čaje teplé

i studené, ovocné šťávy apod.) připravují kuchařky. V 1. a 2.tř. nápoje dětem vydávají učitelky, postupně

se děti učí samostatnosti. Ve 3. a 4.tř., kde se děti obsluhují samy, jsou nápoje v nerez várnicích s kohouty

nebo v konvicích. Nápoje jsou dětem k dispozici na přístupných místech po celý den. Děti používají

vlastní hrníčky donesené z domova. Učitelky vedou děti k dodržování pitného režimu. Nápoje doplňuje

provozní personál vždy podle potřeby a zajišťuje také mytí hrnků a plat.

 

3. Výše stravného (Vyhláška 107/2005 Sb.o školním stravování, novela 463/2011)

 

Podle vyhlášky o školním stravování jsou děti v mateřské škole zařazeny do dvou věkových kategorií

s odlišnými finančními limity - strávníci do 6 let věku nebo strávníci 7-10 let. Do kategorie 7-10 let patří

děti, které v letošním školním roce dosáhnou sedmi let věku. Zařazení se během školního roku nemění.

 

a) celodenní strava – děti do 6 let

přesnídávka 6,- Kč ( + 1,- Kč nápoje)

oběd 14,-Kč ( + 1,- Kč nápoje)

svačina 6,-Kč ( + 1,- Kč nápoje)

celkem nápoje 3,- Kč

------------------------------------------------------------

celkem 29,- Kč

 

b) polodenní strava – děti do 6 let

přesnídávka 6,-Kč ( + 1,- Kč nápoje )

oběd 14,-Kč ( + 1,- Kč nápoje )

celkem nápoje 2,-Kč

-------------------------------------------------------------

celkem 22,- Kč

 

c) celodenní strava – děti 7 leté

přesnídávka 7,- Kč ( + 1,- Kč nápoje)

oběd 16,-Kč ( + 1,- Kč nápoje)

svačina 6,-Kč ( + 1,- Kč nápoje)

celkem nápoje 3,- Kč

------------------------------------------------------------

celkem 32,- Kč

 

 

 

d) polodenní strava – děti 7 leté

přesnídávka 7,-Kč ( + 1,- Kč nápoje )

oběd 16,-Kč ( + 1,- Kč nápoje )

celkem nápoje 2,-Kč

-------------------------------------------------------------

celkem 25,- Kč

 

 

4. Odhlašování obědů:

podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování má dítě nárok na dotované stravné pouze v případě, že

je přítomno v MŠ nebo v 1. den neplánované nepřítomnosti. Obědy se odhlašují den předem nebo

nejpozději do 7,00 hod.téhož dne (telefon 388 324 556). Neodhlášenému dítěti se obědy počítají. Při náhlém

onemocnění dítěte si mohou rodiče první den oběd v MŠ vyzvednout.

 

5. Vyzvedávání obědů pro nemocné dítě:

pouze 1.den nemoci v době od 11,00 hod. do 11,30 hod. ve školní kuchyni. Pokrmy vydané do jídlonosičů jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování. Neprodleně zkonzumujte. Za čistotu jídlonosičů odpovídá odběratel.

 

6. Způsoby placení stravného:

a) sporožirem - platí se měsíc zpětně pouze to, co dítě skutečně projí, takže nevznikají žádné přeplatky.

Prosím rodiče nových dětí, kteří budou hradit stravné pomocí sporožirových účtů, aby v MŠ nahlásili

číslo svého účtu a ve spořitelně dali souhlas k inkasu. Číslo sběrného účtu naší MŠ je 0100208191.

Nutno počítat s měsíční částkou přibližně 700,- Kč. Zrušení sporožira nebo změnu čísla sporožirového

účtu nahlaste, prosím, okamžitě v MŠ.

 

b) složenkou - platí se zálohově měsíc dopředu a odečítají se přeplatky z předchozího měsíce. Složenku je

potřeba uhradit nejpozději do 25. v měsíci, na který je složenka vypsaná.

 

c) jinou bankou - platí se zálohově měsíc dopředu, 1x ročně se provede vyúčtování a vrací se případné

přeplatky nebo vyrovnávají nedoplatky. Rodiče, kteří si vyberou tento způsob úhrady stravného,

si u vedoucí ŠJ zjistí číslo účtu MŠ, variabilní symbol (každé dítě má jiný) a domluví se na výši měsíční

zálohy, kterou jim banka bude z jejich účtu převádět na účet MŠ. Výše zálohy zůstává po celý rok stejná.

Veškeré změny hlaste, prosím, v MŠ.

 

7) Nezaplacení stravného:

Pokud rodiče neuhradí stravné za příslušný měsíc, bude dítě odhlášeno ze stravování do té doby, než bude

předložen doklad o zaplacení. Rodiče budou na tuto skutečnost ústně upozorněni vedoucí ŠJ. Nedojde-li

k nápravě, následuje 1.písemná výzva od ředitelky školy. V případě, že rodiče nereagují ani na 2.písem-

nou výzvu, může ředitelka dítě z MŠ vyloučit ( podle zákona 561/2004 Sb. § 35).

 

8) Provozní řád školní jídelny je k nahlédnutí v šatnách jednotlivých tříd. Jídelní lístek si mohou

rodiče přečíst na nástěnkách v 1. a 2.třídě, na nástěnce v hlavní budově MŠ a na webových stránkách MŠ

https://msnetolice.webnode.cz.

 

9) S případnými připomínkami nebo nejasnostmi se obracejte na vedoucí ŠJ - 1.třída MŠ.

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100