Rozárka a zvířátka 14.-18.11.2016

25.10.2016 10:40

Cíle:

- soustředit se na činnost, dokončit hru, činnost

- říci a obhájit si svůj názor

- reagovat na otázky, neskákat druhému do řeči

- rozvoj početních představ, koordinace ryky - oka

 

Příklady činností:

- ranní cvičení s kaštany, s žaludy

- pohybová hra Myslivec a prasátko

- prosociální hra Na škrholu (rozvoj empatie, respekt, umět říci NE)

- komunitní kruh na téma Zvířata z lesa (Jaká zvířata žijí v lese,

   kdo se o ně stará, jak jim pomáháme)

- četba Tiše, tiše, ježek spí (vyprávění si o životě ježků)

- Kimovy hry s přírodninami

- didaktické hry - třídění listů podle tvaru, barvy; početní řada

- píseň Ptala se Zuzana Kuby

- báseň Přišel tuhle k holiči

- interaktivní tabule: stopy zvířat

                                Kde zvířátka bydlí

                                pozorování stromů (jednotlivé části)

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100