Rozárko, poznej naše město 6.-10.3.2017

07.03.2017 14:34

Cíle:

- rozvoj tvořivosti a představivosti

- rozvoj smyslového poznání

- vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém žijeme

- seznámení s mapou Netolic

- poznávání státního symbolu

- dbát na souvislé vyjadřování

- reagovat na domluvený signál

- umět se bezpečně pohybovat po veřejné komunikaci

 

Příklady činností:

- píseň Písmenková mašinka

- báseň Semafor

- společná práce - Mapa našeho náměstí

- pracovní listy: dopravní situace ve městě

                         dopravní prostředky - mozaika+puzzle

- skládání domečků

- logopedická chvilka - dechová a artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, 

                                  rozvoj fonematického sluchu (ukaž obrázek, který říkám

                                   S-L-O-N ap.)

- seznámení s pověstí O praotci Čechovi

- soutěž družstev O nejchytřejšího Čecha

- společná práce s globusem, mapou, měření vzdálenosti měst

 

Semafor

Když je člověk chápavý,

splete to jen stěží -

- na červenou zastaví,

na zelenou běží.

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100