S Edou na dvorku 13.-24.3.2017

14.03.2017 15:00

Cíle:

- rozvíjení početních představ, třídění, alternativní myšlení,

   logické uvažování

- vést děti ke správnému chování ke zvířatům

- porozumět textu, sledovat děj, zopakovat

 

Příklady činností:

- pohybové hry Na rolníčky, Na kozla, Ovečky a vlk

- četba Ztratil se Brok, O pejskovi a kočičce

- didaktické hry Kdo mluví - poznat hlasy zvířat z CD

                        Maminka hledá svá mláďata - sluchová hra

                        Najdi mládě - hospodářská zvířata(pojmenovat, užitek)

                        Jak ťuká kuřátko ve vajíčku - rytmické cvičení, rozlišování 

                                                       krátkých x dlouhých tónů, nahlas x potichu

                        Ztracená vajíčka - pojmy před, za, pod, nad; menší, větší, největší...

- logopedické chvilky - nápodoba zvuků zvířat, procvičování výslovnosti )logo-

                                  pedické pexeso)

- výtvarné činnosti - slepička - z papírového talíře, stříhání, lepení

                             - kravička - skládání barevného papíru+tempery

                             - pejsek - skládání origami

                             - kozel - vystřihování a skládání papírového talíře

- písně - Zvířecí řeč, Já mám koně, Kozel (J.Nohavica)

- grafomotorika - Koulím, koulím klubíčko - cvičení na uvolnění zápěstí

                        - Slepička s kuřátky - přiřazování dle symbolu (číslice)

                        - Které zvířátko nepatří na farmu? 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100