S flétničkou do školky

18.06.2017 22:36

Cíle:

- rozvíjet vnímání hlasité a tiché hudby poslechovými činnostmi nebo

  vlastním předvedením při hudební činnosti

- umět ovládat hraní na různé rytmické nástroje

- zvládnout zpěv s doprovodem piána – individuálně nebo v malých

  skupinách

- působit na citový rozvoj dětí krásnou písničkou, vnímat krásu zvuku

  zobcové flétny a piána při poslechu hudebních pohádek, rozlišovat

  charakter skladby – rozdíl mezi ukolébavkou a rychlou nebo taneční

  skladbičkou

 

Příklady činností:

 

- podrobnější seznámení s hudebním nástrojem – zobcová flétna – jak 

  se dýchá, jak se ozývá tón, seznámení s notovým materiálem pro děti 

  – „S flétničkou do školky“

- poslech hudební pohádky z CD „O čtyřech flétničkách aneb Jak 

  Soprinka našla ztracenou písničku“

- hudební hádanky – písničky z večerníčkových pohádek „Bob a Bobek“, 

  „Maxipes Fík“, „Mat a Pat“ a další

- poslech hry učitelky na zobcovou flétnu s doprovodem z CD

- hra „Na koncert“ – zpěv s doprovodem piána jednotlivě nebo ve skupinách, 

  zopakování písní a básní, které se děti během roku naučily

- nácvik písní Nepořádný krtek, Ztratil kos píšťalku

grafomotorický list Počítáme hudební nástroje

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100