S Rozárkou do školy 13.3.-7.4.2017

07.03.2017 14:50

Cíle:

- rozvíjet souvislé vyjadřování a matematickou představivost

- vytvářet pozitivní vztah k učení

- hravou formou obohacovat vzdělávání v oblasti ICT

- celý vých.vzdělávací blok je zaměřen na přípravu dětí k zápisu do ZŠ

 

Příklady činností:

- návštěva a prohlídka ZŠ

- ranní cvičení s bubínkem, válečkem, Byla jedna pohádka, Zvířátka a les

- pohybové hry Kuba řekl, Vyvolávaná, Cukr, káva

- komunitní kruh na téma Jak vypadá školák?; Co se mi ve škole líbilo

- písničky Školáci; Mějme se rádi; Proč; Přání

- básnička Maminka

- didaktické hry Co děláme celý den; Máme plný koš; Hry se slovy a písmenky;

                         Kostky s obrázkem - skládání příběhu

                         Alenka ztratila písmenka; Abeceda - přiřazení obrázku k písmenku 

- život v rybníce - poznatky o přírodě, ekologii

- pokus s vodou - odhad množství vody

- Magický svět smyslů - poznávání a význam smyslů

- četba Vítek jde do školy

- pracovní listy: Zábavné úkoly; Shody a rozdíly

- grafomotorická cvičení - třídění knoflíků; plastová víčka

- test pro školáka - Dokresli chybějící tvary; Slož a nalep slovo; Najdi shodný obrázek;

                             Doplň správný počet a velikost

- Pilníček pro můj jazýček: interaktivní tabule-hrajeme si se slovy; začínáme se učit-

                                                                    - psaní, tvary, logické myšlení

                                        Logico   

                                         

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100