S Rozárkou na dvorku 8.-19.5.2017

04.05.2017 18:39

Cíle:

- rozšiřovat znalosti o domácích zvířatech, poznávat jejich mláďata,

  poznávat jejich užitek

- umět se vyjádřit prostřednictvím hudebních, dramatických, pohybových 

  a výtvarných činností

- vytvářet kladný vztah k domácím zvířatům, vážit si života ve všech

  jeho formách

- rozvoj všech smyslů

- rozvoj jemné a hrubé motoriky

- společně poznávat a vymýšlet homonyma, autonyma (povídalky)

 

Příklady činností:

- ranní cvičení Dobrý den nás pěkně vítá, Na zvířátka

- pohybové hry Slepička chytá zvířátka, Na kočku a myš

- píseň Když jsem já sloužil (s pohybovým ztvárněním)

            Dárek od čápa, Bylo jednou jedno čuně, Krávy, krávy

- báseň Dobré ráno, milé děti

- četba Nejhezčí příběhy z našeho statku, Tři prasátka

- didaktická hra Kompot, Kvočna a kuřátka

- Pilníček pro můj jazýček: dechové, artikul.cvičení, gymnastika mluvidel

- Posíláme míček (zvíře x mládě x užitek)

- Zvířátka na dvorku - překážková dráha

- interaktivní tabule: program Zvířata na statku

- poznávání zvuků zvířat

- hra Zažeň všechny slepičky

- poznej schované zvířátko

- počítání holubů

- Kozlíkovy úkoly

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100