Seznámení s Edou-Eda a jeho kamarádi 1.-16.9.2016

12.09.2016 20:25

Cíle:

  • - adaptovat se v jiném a méně známém prostředí
  • - zdokonalovat se v sebeobsluze, sebeovládání
  • - podílet se na vytváření třídních pravidel chování
 
Příklady činností:
- pohybové hry Na peška, Na bublinu, Ať jsi holka nebo kluk
- didaktické hry Pavučina kamarádství, Chodím, hledám dětičky,
   Na listonoše, Ptáčku, pípni, Na barevné domečky (symboly značek)
- nakresli kamaráda
- výroba výtvarných desek - kresba, malba vodovkami
- To jsem já - vystřižení postavy, otisk korku s temperou, dolepení detailů
- motýlek - práce s klovatinou a temperou
- četba Jak se kluci neuměli spočítat (Pohádkový dědeček)
           Jak šly hračky do školy
- grafomotorika - pracovní list Kamarád - vybarvi obrázek podle návodu,
   (rozlišení symbolů), spočítej hračky a zapiš podle vzoru (předškoláci)

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100