Stojí, stojí domeček

13.02.2017 13:18

Cíle:

- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti dětí

- cvičení zručnosti a fantazie při práci s různými materiály

- učit se znát své bydliště, ověřit znalost jmen a značek, seznámení s pojmy 1., poslední, počet

- rozšiřovat slovní zásobu dětí, procvičovat výslovnost, souvislé vyjadřování

- důsledně vyžadovat dodržování pravidel společenského chování (pozdravit, poprosit,

  poděkovat, být ohleduplný, vážit si práce druhého)

- upevnit základní repertoár říkadlových melodií a písní

- rozvíjet pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, s lidmi

 

Příklady činností:

Stavění domečků – znalost barev, třídění předmětů

Hledání pařezové chaloupky – sluchová hra

- pracovní listy na rozvoj grafomotoriky

Domku, kdo v tobě bydlí? – jméno, značka, bydliště

Budka – práce s obrázky – pojmy 1., poslední, za, před, které zvířátko se schovalo, které přišlo

- dramatizace pohádky

Naše školka – společné malování na balicí papír, nakreslit vl.portrét a vlepit jako okna

- Domeček - sestavení z částí, nalepení, dokreslení

- nácvik básní Naše školka, Veselý domeček

- Na koncert - zopakování známých básní a písní

- pohybové hry Na barevné domečky

                      Pan čáp ztratil čepičku

                      Všichni domů

 

Veselý domeček

Jsem veselý domeček,

mám čisťounký dvoreček,

na zahrádce plno kvítí,

čistá okna až se svítí.

Bydlí ve mně táta, máma, 

malý Petr, malá Jana,

babička a dědeček-

- jsem veselý domeček.

 

Naše školka

Naše školka, pěkná školka,

rádi do ní chodíme,

pěkně si tam pohrajeme,

básničky se učíme.

Sluníčko nám hezky svítí

do té naší školičky,

pokukuje, usmívá se

na ty hodné dětičky.

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100