Stojí, stojí domeček

03.03.2017 11:58

Cíle:

- učit děti znát své bydliště, ověřit znalost jmen a značek, seznámení s pojmy

   první, poslední, počet

- vyžadovat dodržování pravidel společného chování (pozdravit, poprosit,

   poděkovat, být ohleduplný, vážit si práce druhého)

- cvičení zručnosti, fantazie při práci s různými materiály

- zapojit se do dramatizace známé pohádky, užití přímé řeči

- rozšiřovat slovní zásobu dětí, procvičovat výslovnost, souvislé vyjadřování

 

Příklady činností:

- didaktická hra Domku, kdo v tobě bydlí?

- komunitní kruh na téma Naše rodina

- Naše školka - společné malování na balicí papír, fixou nakreslit vl.portrét

  a nalepit jako okna

- sestavit domeček z částí a nalepit

- upevnění písničky Muzikantská rodina

- nácvik básničky s pohybem Veselý domeček

- dramatizace pohádky Budka

- pohybové hry Na barevné domečky

                        Všichni domů

                        Pan čáp ztratil čepičku

 

Veselý domeček

Jsem veselý domeček,

mám čisťounký dvoreček,

na zahrádce plno kvítí,

okna čistá až se svítí.

Bydlí ve mně táta, máma,

malý Petr, malá Jana,

babička a dědeček -

- jsem veselý domeček.

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100