Těšíme se na karneval

20.02.2017 12:16

Cíle:

- podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou kulturu, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti dětí při společných kolektivních aktivitách

- rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, řeč a jazyk, poznávací procesy a  funkce, jeho city a vůli

- umět se prosadit v kolektivu vhodnými prostředky sebevyjádření

- utvářet pěkné vztahy dětí mezi sebou, respektovat se, posilovat, kultivovat a obohacovat vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů

 

Příklady činností:

 

- písničky Muzikantská rodina, Kdybych já měl basu

Muzikanti, co děláte? - poznávání nástrojů na obr.

Vytleskej, koho vidíš – šašek, král…(využití obrázků)

masopustní kůň - malování, dolepení, provlékání

Kdo chytil stuhu od koho?, Jakou masku má? - pracovní listy, cvičení orientace

  sledováním cesty z jednoho místa na druhé

- Masopustní koláčky – prostorové pojmy, počet (přidávat, ubírat)

- výroba kašpárka na špejli – lepení, dokreslení, skládání

- pohybové hry Na kapelu (procvičování počtu 1-3, reakce na signál), Medvědí 

  honička,  Masopust

- O začarovaném království - pohádka s pohybem a poznáváním hudeb.nástrojů

- hra U muziky (počet, hra na dětské rytmické nástroje)

Na rytíře a princezny – překážková dráha s dřevěným koníkem na tyči

Karneval v MŠ – výzdoba, soutěže, rej masek

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100