Tiše, tiše, ježek spí 9.-13.10.2017

26.09.2016 14:05

Cíle:

·                   zdokonalovat chůzi, běh, lezení v podporu dřepmo, reagovat na signál

·                   podporovat samostatnost dětí v sebeobsluze a při úklidu hraček

·                   vhodnými situacemi podněcovat děti k řeči a slovnímu označení předmětů

·                   přibližovat dětem základní poznatky o podzimní přírodě, chránit ji

·                   přiměřeně usměrňovat dětskou impulsivnost

·                   posilovat radost dětí ze styku s ostatními, hrajeme si tak, aby nás 

                    to nebolelo

·                   bezpečné zacházení s nůžkami

·                   postupně získávat povědomí o významu životního prostředí

  

Příklady činností:

      - pohybové hry Na ježka, Na ježky a lišku, U našeho lesíka, Který ježek 

                               je nejrychlejší?

      - básničky Ježek Bodlinka, Sedí ježek na pařízku, Kam se ježek v zimě schoval?

      - Ježek - malování, dolepení bodlinek z různých materiálů, tisk bodlinek, stříhání

      - Ježek - modelína, párátka

      - písničky Běží liška k Táboru

      - pelíšky pro ježky - lepení podzimních listů, trhání barevných papírů

      - Kam se ježek schoval? - postřeh, dodržení stanovených pravidel

      - Kdo bydlí v lese? - třídění zvířátek

      - poslech pohádek O jablíčkové posteli

      - pracovní list Ježkovy bodlinky

 

 

Kam se ježek v zimě schoval?

Kam se ježek v zimě schoval?

Neklouzal se, nesáňkoval,

zahrabal se do listí,

od té chvíle spí a spí.

Zahrabal se do země:

"Lidičky, vzbuďte mě,

až zavoní fialky,

zapískají píšťalky."

 

 

      Ježek Bodlinka

Klikatá je pěšinka na louce i v lese, 

po ní ježek Bodlinka velký náklad nese. 

Pro Jeníka jablíčko, pro Mařenku hrušku,

odpočívá maličko - dá to velkou fušku!

 

 

      Ježek

Leze ježek, leze v lese,

jablíčka si domů nese.

Děti v lese běhají, 

ježka všude hledají.

Ježek píchá do všech stran:

"Já se chytit nenechám!"

Do listí se zahrabal, 

stočil se a pěkně spal.

 

Kaštan

Spadl kaštan do travičky,

uhodil se do hlavičky.

Plakal, plakal, chudák malý,

že ho děti pošlapaly.

Proto, děti, pozor dejte,

na kaštánky nešlapejte.

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100