U nás doma 19.-30.9.2016

21.09.2016 13:35

Cíle:

- rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky

- učit se znát své bydliště, ověřit znalost jmen a značek

- důsledně vyžadovat dodržování pravidel společenského chování

  ( pozdravit, poprosit, poděkovat, být ohleduplný)

 

Příklady činností:

- pohybové hry Všichni domů; Na barevné domečky; Honzo, vstávej!

- didaktické hry Kdo se mnou bydlí; Kde bydlím (rozdíl město x vesnice)

                         stavíme domeček (procvičování geometrických tvarů)

                         hra Na poštu

- písničky Muzikantská rodina; Tátové a mámy

- četba a dramatizace pohádky Budka

- výtvarné činnosti - Hrneček pro babičku (práce s nůžkami, temperou, barevným papírem)

                              - můj domeček (využití papír.sáčků)

                              - slunečnice (sládání origami)

- grafomotorika - pracovní listy - návrat domů (nácvik plynulé pravoúhlé linky)

                                                 - střecha domu (nácvik obloučku)

                                                 - vybarvi dům podle vzoru (procvičení geom.tvarů)

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100