U vody i v lese 15.-19.6.

15.06.2015 10:39
Cíle:
 
  • učit děti klást otázky a souvisle na ně odpovídat
  • upevňovat výslovnost a paměť při opakování básní
  • pozorovat s dětmi rybník, potok, seznamovat je s přírodou kolem vody, ve vodě
  • vést děti ke zdvořilému jednání s vrstevníky a s dospělými, k plnění drobných úkolů a povinností
  • vyslechnout soustředěně pohádku, příběh, umět mluvit o vyslechnutém
  • osvojovat si poznatky o přírodě v lese, vědět, jak se v lese chováme, učit se chránit přírodu
 
Příklady činností:
 
rytmická hra "Na déšť a bouřku"
sluchová cvičení
četba "Kudy běží voda"
malování rybníka, co patří / nepatří do rybníka, do lesa
vycházka do lesa, k rybníku, k potoku
Jak krtek pomáhal dešťové kapce najít kamarády
opakování básní a písní
hra "Na vodníka"
píseň "Vodníček"
 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100