Vajíčko malované

03.04.2017 15:46

Cíle:

- rozvoj pohybových dovedností při překonávání překážkové dráhy i

  přírodních překážek, učit děti dodržovat pravidla her

- podporovat snahu dětí po samostatnosti

- upevňovat znalost barev, upevňování poznatků o jaru

- podporovat tvořivou aktivitu dětí při hrách, motivovat individuální

  i skupinovou hru dětí, sledovat vztahy a schopnosti vzájemně se domluvit

- získávání dalších zkušeností a zručnosti při práci s novými materiály 

  a výtvarnými technikami

- seznamovat děti s velikonočními zvyky a tradicemi

 

Příklady činností:

- básně Jaro, Pomlázka, Hody, hody, doprovody

- písně s pohybem Jaro letí, Na jaře

- pohybové hry Na kvočnu a kuřátka, Na lišku a zajíčky, Předávání vajíčka

- poslech pohádky Jak vezli vajíčko na sáňkách, O zeleném vajíčku

- malování vajíček, lepení oveček, košíček na vajíčka – tulipán

- výroba papírového vajíčka – dekorativní lepení

- malování a zdobení papírových a polystyrenových vajíček

Jarní obrázek - malování, stříhání, lepení, práce se zmizíkem

- Jdeme pro vajíčka – překážková dráha

didaktické hry Ztracené kuřátko; Slepičky a vajíčka – tvoření dvojic na základě 

   přiřazování, upevnění barev, počtu, více, méně, stejně

Kde je zajíček? – postřeh, neprozradit – sebeovládání

- hmatová hra Hledáme vajíčko

poslech pohádky Zajíčkovo trápení            

- pohybové hry    Na zajíčka; Na kvočnu a kuřátka

                         Na slepičku a zajíčka; Na lišku a zajíčky

                         Předávání vajíčka; Na zamrzlé vajíčko

                         Na černou slepičku

 

 

Hody, hody, doprovody

Hody, hody, doprovody

já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody,

nesl kopu vajíček.

 

            Potkala mě koroptvička,

            chtěla jedno červené,

            že mi dá lán jetelíčka

            a já řekl: ne ne ne. 

 

            Na dvorečku za potokem 

            mám já strýčka králíčka,

            tomu nosím každým rokem

            malovaná vajíčka.

 

Kraslice

Mám vajíčko bílé

od slepičky milé.

A to bílé vajíčko

nazdobím já maličko.

Líbí se mi velice,

tahle krásná kraslice.

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100