Z pohádky do pohádky

02.03.2017 14:03

Cíle:

- soustředěně vyslechnout pohádku, učit se zvládat jednoduchou dramatickou úlohu

- rozvoj produktivních jazykových dovedností

- rozvíjení pohybové improvizace podle hudby

- kreslit nebo malovat na základě citového prožitku

- přijímat pozitivní ocenění, prožívat radost ze zvládnutého

- ověřovat, jak děti umí uklízet své věci a hračky, jak umí udržovat pořádek

- procvičování hodu na cíl

 

Příklady činností:

- poslech a dramatizace pohádek O řepě Budka (javajkové loutky)

- skládání rozstříhané pohádky a nalepení

- přednes veršované pohádky Princeznička na bále

- třídění korálků podle barev do PET lahví

- kreslení korálků pro princeznu - pravidelné střídání dvou barev

- poslech pohádky M.Macourka  O Kryštůfkovi, který se schoval do mixéru

- didaktická hra Čtveřice obrázků (sestavování a vyprávění krátkého příběhu podle obrázků)

- pohybová hry Na zvířátkaMířená

- taneček Šípková Růženka

- pracovní list Kde bydlí pohádková postava?

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100