ZUŠ Netolice

13.01.2017 10:25
Základní umělecká škola Netolice spolu s MŠ Netolice připravila pro předškolní děti pravidelné kurzy hudební výchovy, které probíhají ve druhém pololetí školního roku. Děti zde hravou formou rozvíjejí hudební schopnosti, tj. smysl pro rytmus, tempo, metrum, pěstování rytmicko melodické, tonální a dynamické hudební představivosti, elementární pěvecké dovednosti a návyky. 
Během výuky se jasně prokázalo, že i zdánlivě hudebně nenadané dítě se dokáže rychle v tomto směru rozvíjet, a tak obohacovat a zušlechťovat svůj duševní život.
 
Tyto kurzy hudební výchovy začínají 7.2.2017.

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100