Rodičům

Důležité informace k povinnému předškolnímu vzdělávání

10.03.2017 12:00
Novelou školského zákona č. 561/2004 Sb., se s účinností od 1. 1. 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání. Pro děti, které dosáhnou do 31.8.2017 pěti let, je předškolní vzdělávání poprvé od 1. 9. 2017 povinné.   Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na:   - státní občany České...

—————

Zápis do mateřské školy 2017

10.03.2017 11:40
  Oznamujeme všem rodičům, že přijímání žádostí o přijetí dětí do Mateřské školy Netolice na školní rok 2017/2018 se uskuteční 3.5. 2017 od 8,30 do 14,00 hod. v budově MŠ. Tiskopisy –„Žádost o přijetí dítěte„ i „Evidenční list dítěte“ najdete na našich webových stránkách. Řádně...

—————

Zápis do 1.třídy

07.02.2017 12:36
  Zápis do 1. třídy - upozornění pro rodiče   Upozorňujeme rodiče na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce, který vychází ze změny § 36 školského zákona ve znění účinném od 1. 1. 2017.   Připomínáme termín zápisu ZŠ Netolice (vyvěšen na stránkách školy od 1. 9....

—————

ZUŠ Netolice

13.01.2017 10:25
Základní umělecká škola Netolice spolu s MŠ Netolice připravila pro předškolní děti pravidelné kurzy hudební výchovy, které probíhají ve druhém pololetí školního roku. Děti zde hravou formou rozvíjejí hudební schopnosti, tj. smysl pro rytmus, tempo, metrum, pěstování rytmicko melodické, tonální a...

—————

Přerušení provozu

13.12.2016 17:25
Provoz mateřské školy bude přerušen od 23.12.2016 do 2.1.2017 včetně.

—————

Nábor 1.FC Netolice ze dne 25.5.2016

11.10.2016 12:44
 Pan Miroslav Baloušek zaslal mateřské škole odkaz na video z akce na fotbalovém hřišti ze dne 25.5.2016 https://www.youtube.com/watch?v=uog03T4eaaI Fotky i video (větší formát) též ke stažení na https://www.uschovna.cz/zasilka/JMKUBMELXSTTDBU9-DIA/.  Děkujeme.

—————

Slavnostní otevření hřiště

24.08.2016 13:06
Naše mateřská škola získala v rámci projektu "Oranžové hřiště" od nadace ČEZ  finanční příspěvek ve výši 295 000,- Kč. Realizace projektu, kterou prováděla  firma Luna Zdenice, proběhla o hlavních prázdninách a obohatila naši zahradu  o osm nových herních prvků. Slavnostní...

—————

Výsledky zápisu dětí pro školní rok 2016/2017

31.05.2016 11:32
Ředitelka  Mateřské školy Netolice, Tyršova 523, rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst.2 písm.b) a § 183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhovět žádosti opřijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Netolice, Tyršova 523, od1.9.2016 :  Na uvolněných...

—————

Prázdniny v MŠ

26.04.2016 17:17
Během hlavních prázdnin bude provoz MŠ přerušen v době od 18. 7. do 14. 8. 2016

—————

Zápis dětí do MŠ Netolice

13.04.2016 18:56
Přijímání žádostí o přijetí dětí do Mateřské školy Netolice na školní rok 2016/2017 se uskuteční 3. a 4.5.2016 od 8,30 do 12,00 hod. v budově MŠ. Žádosti o přijetí i evidenční list dítěte si vyzvedněte v mateřské škole a řádně vyplněné a  potvrzené odevzdáte u zápisu.   Pokyny k...

—————


Kontakt

Mateřská škola Netolice

Tyršova 523, 384 11 Netolice

Tel: 724 700 687 - třída a odhlašování obědů
Tel: 728 550 031 - ředitelna
IČO: 70991111
č.účtu: 780657300227/0100